Tilgjengelighet

På vårt nettsted har vi arbeidet for å følge WCAG-standardene for nettilgjengelighet. Hvis du oppdager noe som kan forbedres, ber vi deg vennligst kontakte oss på post@vegarsheiskisenter.no.